Tuesday, August 18, 2009

Penghargaan Mprinc 2008/2009
Segala pujian bagi Allah S.W.T kerana dengan kasih sayangnya dan rahmatnya telah memberi kekuatan dan keupayaan untuk menyiapkan kajian ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Rasullullah S.A.W yang menjadi penyuluh kehidupan manusia sehingga ke akhir zaman.

Ucapan penghargaan yang setingginya saya tujukan kepada penyelia saya, Dr. Chua Yan Piaw yang telah banyak memberi tunjuk ajar sehingga siapnya kertas projek ini. Penghargaan juga ditujukan kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah membiayai pengajian saya selama berada di Institut Aminuddin Baki dan Universiti Malaya. Disamping itu,semua pensyarah Institut Pengajian Kepengetuaan, Universiti Malaya yang telah memberi tunjuk ajar, kesempatan dan kemudahan dalam menjalani bidang kepemimpinan pendidikan ini. Tidak lupa juga semua rakan-rakan kohort 9 khasnya Azhan, shaharin dan Azhar yang menyimpan suka duka bersama sepanjang pengajian.


Akhir sekali, rasa terharu dan penghargaan diberikan kepada isteri tersayang, Puan Najmiah binti Abd. Razak serta anak-anak, Aisha Nadhira, Aisha Syafika dan Aisha Shahira atas pengertian, kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan.

Semoga kajian ini akan memberi manfaat yang besar demi mempertingkatkan kecemerlangan generasi masa depan. Mudah-mudahan juga usaha kecil ini akan mendapat ganjaran besar daripada Allah S.W.T

4 comments:

Pakwar said...

demo ada gaya PK Pentadbiran setakat ni

ARIN said...

tahniah kpd en jubah hitam,demo memang ada gaya utk meneruskan kecemerlangan di kerusi empuk di JPNT...jamuan kesyukuran lagu mano?

Vivian Woo said...

Demo peggang scroll macam peggang ROTAN, ada gaya guru disiplin. Heee............

Yen said...

mung ning memang tok patut. Apasal mung dudok sedap-sedap, anok bini mung suroh berdiri!! memang tak patut mung. ha ha ha. Patutnya mung suroh bini mung dudok, dah kelek anok, bediri pulok tu. Guane mung!!!